Schoorsteenveger: Het belang & de kostprijs

Om jouw schouw optimaal te laten werken en omwille van veiligheidsredenen is het belangrijk dat je jouw schoorsteen regelmatig laat vegen. In sommige gevallen is het zelfs verplicht om de schouw te laten kuisen. Alles over onder meer het belang, de kostprijs en verplichtingen lees je hier.

 

Voorbeeld schoorsteen vegen Het belang van schoorsteen vegen

Je schoorsteen op regelmatige basis laten reinigen is belangrijk om verschillende redenen. Eerst en vooral is er het financiële voordeel. Een gereinigde schouw werkt beter waardoor je efficiënter stookt en dus kan besparen op je energiefactuur.

Dat je minder energie verbruikt is bovendien ook voordelig voor het milieu. Minstens even belangrijk zijn de veiligheidsredenen. Het vegen van een schouw verkleint aanzienlijk de kans op een schoorsteenbrand. Ook de kans op CO-vergiftiging zal bij een gekuiste schoorsteen kleiner zijn.

 

Schoorsteenveger prijs

De prijs van een schoorsteenveger is vooral afhankelijk van het soort reiniging die hij zal uitvoeren. Enkele voorbeeldprijzen:

  • - Reiniging 1 rookkanaal: gemiddeld €60 à €100. Een reiniging van meerdere rookkanalen komt doorgaans goedkoper uit. Bij zwaar vervuilde schoorstenen zal de prijs logischerwijs hoger liggen.
  • - Controle van de schouw op scheurtjes en schade: gemiddeld €100.

TIP: Hou er rekening mee dat de prijzen kunnen verschillen van vakman tot vakman. Je doet er dus goed aan verschillende prijsvoorstellen met elkaar te vergelijken. Zo kies je het aanbod dat het beste past bij jouw specifieke situatie en wensen. Uitgebreide info over alles wat te maken heeft met schoorsteen vegen en vrijblijvend offertes op maat aanvragen voor het laten reinigen van jouw schoorsteen kan via https://www.schoorsteenveger-info.be/prijs .

 

Schoorsteenveger

 

Is het verplicht om de schoorsteen te laten vegen?

Of je al dan niet verplicht bent om jouw schoorsteen te laten reinigen is afhankelijk het stooktoestel waarover je beschikt:

1. Individueel stooktoestel

Bij een schouw die niet aangesloten is op de centrale verwarmingsinstallatie is een reiniging niet verplicht. Bepaalde verzekeringsmaatschappijen kunnen de reiniging wel eisen. Als er zich dan toch een schoorsteenbrand zou voordoen is de kans groter dat de verzekering tussenkomt in de kosten.

2. Schoorsteen die aangesloten is op de centrale verwarmingsinstallatie

Is jouw schouw aangesloten op een centrale verwarmingsinstallatie op stookolie of vaste brandstof? Dan is een reiniging jaarlijks verplicht. Bij centrale verwarming op gas is de reiniging om de 2 jaar verplicht. In principe dient de gehele installatie gekuist te worden en daar hoort dus ook de schoorsteen bij.


Schoorsteen reinigen